Diễn đàn kiểm định xây dựng

Nơi gặp gỡ của anh em kiểm định


  Đơn vị giám sát có được thí nghiệm vật liệu cho công trình mình đang giám sát hay không?

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 23
  Join date : 15/08/2010

  Đơn vị giám sát có được thí nghiệm vật liệu cho công trình mình đang giám sát hay không?

  Bài gửi  Admin on Thu Oct 14, 2010 9:48 pm

  Chương IV, điều 36, mục 7 của Nghị định 12 có ghi rõ: "Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì không được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với chủ đầu tư đối với công trình do mình thiết kế, nhà thầu giám sát thi công xây dựng không được ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với công trình do mình giám sát, trừ trường hợp được người quyết định đầu tư cho phép".
  Như vậy, quan trọng là hiểu "Kiểm định chất lượng công trình xây dựng" ở đây như thế nào? Có bao gồm THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG hay không?
  Mục 2 của điều 36 có chia rõ các lĩnh vực như sau:
  2.Tổ chức, cá nhân khi tham gia các lĩnh vực sau đây phải có đủ điều kiện về năng lực:
  a) Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
  b) Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
  c) Thiết kế quy hoạch xây dựng;
  d) Thiết kế xây dựng công trình;
  đ) Khảo sát xây dựng công trình;
  e) Thi công xây dựng công trình;
  g) Giám sát thi công xây dựng công trình;
  h) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
  i) Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;

  k) Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
  Năng lực của các tổ chức, cá nhân khi tham gia lĩnh vực hoạt động xây dựng nêu trên được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ hành nghề hoặc các điều kiện về năng lực phù hợp với công việc đảm nhận.
  Nếu căn cứ theo mục này thì thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm định chất lượng công trình xây dựng là 2 lĩnh vực tách rời. Vậy nếu chúng ta vừa thí nghiệm, vừa giám sát có làm sao không nhỉ?
  Anh em có cao kiến gì giúp tôi với!!!
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 23
  Join date : 15/08/2010

  Đơn vị giám sát có thể ký hợp đồng thí nghiệp vật liệu xây dựng với nhà thầu thi công xây dựng

  Bài gửi  Admin on Thu Dec 02, 2010 8:11 pm

  Điều 19, thông tư 27/2009/TT-BXD có định nghĩa rõ ràng về Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng như sau:
  Điều 19. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiểm định và giám định chất lượng công trình xây dựng, chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

  1. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

  Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là thao tác kỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng theo quy trình nhất định.

  Các lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng bao gồm: thí nghiệm đất xây dựng, thí nghiệm nước dùng trong xây dựng; thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm cấu kiện, sản phẩm xây dựng; thí nghiệm kết cấu công trình xây dựng và các lĩnh vực thí nghiệm khác.

  2. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

  Kiểm định chất lượng công trình xây dựnglà hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng hoặc đánh giá sự phù hợp chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng được thực hiện bằng phương pháp quan trắc kết hợp với đánh giá kết quả đo, thí nghiệm (có thể có hoặc không có thí nghiệm).

  Các lĩnh vực kiểm định chất lượng công trình xây dựng bao gồm: kiểm định chất lượng đất xây dựng; kiểm định chất lượng nước dùng trong xây dựng; kiểm định vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng, cấu kiện xây dựng; kiểm định kết cấu công trình xây dựng; kiểm định công trình xây dựng và các lĩnh vực kiểm định khác.
  Như vậy, kết hợp với Nghị định 12 như trên, có thể thấy đơn vị TVGS hoàn toàn có thể tiến hành công tác thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cho công trình mình đang giám sát.

   Hôm nay: Sat Mar 24, 2018 10:48 am